Bilgi Felsefesi Ve Genel Kültür İlişkisi

Bilgi Felsefesi Ve Genel Kültür İlişkisi

 

Epistemoloji yahut bilgi felsefesi, bilginin kapsamına doğasına ve kaynağına bakan felsefenin alt dalıdır. İlk çağ zamanlarında Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgilenirlerdi. Evrenin öz maddesinin bulunması temel bir amaç olmuştur. Kültürel açıdan bilgi bilimlerin ve felsefe dalların özü sayılır.

 

Bilgi Felsefesi Ve Genel Kültür Arasındaki Benzerlikler:

 

           Genel kültür dediğimiz başlık çok geniştir. Bir sürü alt dalı vardır, felsefe ise aynı ölçütte çok geniş bir başlıktır. Bilgi felsefesi bunlardan biridir. Genel kültüre sahip olmak demek aslında birçok onu hakkında bilgi sahibi (veya ezber sahibi) olmak demektir. Felsefede ise birçok konu hakkında değil sadece belirten başlıklar hakkında ve sadece o başlıklar hakkında sorulan sorulara cevap aranırken bilgi sahibi olunur. Bir ezber söz konusu değildir. Felsefe genel manada maddenin özünü, evrenin salt maddesini bulmak veya bunu hakkında sorular sormak demektir. İkisinin de ortak noktası ”bilgi” sahibi olmaktan geçer.

 

Bilgi Felsefesini Genel Kültürden Ayıran Ögeler:

 

Bu iki başlığı incelediğimizde bilgiyi arayış tarzındaki farklılıklar göze çarpar. Birincisi genel kültürünü geliştirmek isteyen bir kişi kültürün salt maddesini sorgulamak gibi bir girişime girmez. Onu sadece öğrenmek ister ve belleğinde yer tutmasını arzular. Çünkü bu, o kişiyi toplumda ”belli konularda, belli bir muhtevaya sahip bir kişi yapacaktır”. Felsefede ise maddenin özü gibi konuları, epistemoloji (bilgi felsefesi), rasyonalizm gibi konularda bilgi sahibi olacaktır. Bu durum ise kişiyi ”deruni konularda bilgi sahibi’ yapmanın hazzını yaşatacaktır. Kişinin tercihleri burada ağır basar. Eğer kişi genel manadaki konuların içeriğine mi sahip olmak istiyor? Yoksa derin ve salt konularda, yoğun bir muhtevaya mı sahip olmak istiyor? Bu iki soru ve bu iki ayrım, bu iki genel başlığı(bilgi felsefesi ve genel kültür) birbirinden ayıran en önemli özelliktir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir